Over ons

Met de vergrijzing neemt ook de druk op geriatrische revalidatiezorg toe. Daarnaast is er meer behoefte aan medisch-specialistische revalidatie. Deze zorg verplaatst zich steeds meer naar huis. E-health toepassingen kunnen de druk aanmerkelijk verlichten en de zorg verbeteren. Dit geeft patiënten en hun mantelzorgers nieuwe mogelijkheden.

Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home richt zich op de ontwikkeling van e-health toepassingen die thuisrevalidatie van ouderen bevorderen. We onderzoeken de effectiviteit, toepasbaarheid en vooral de bruikbaarheid van bewezen e-health applicaties voor ouderen. Met name de bruikbaarheid bepaalt of iemand de technologie kan en gaat gebruiken. 

In het living lab werken Hogeschool InhollandDe Haagse HogeschoolHogeschool Rotterdam, Stichting Omring, Pieter van Foreest en Basalt samen met bedrijven, zorginstellingen, mantelzorgers en ouderen. Het living lab werkt daarnaast op projectbasis samen met onderzoekers van academische kennisinstellingen.

Consortium

De juiste zorg op de juiste plek

Voor veel ouderen is het volgen van een revalidatieprogramma in een zorginstelling een flinke opgave. De patiënt moet van en naar de revalidatielocatie worden gebracht. Eenmaal op locatie is de revalidatietijd beperkt. Verschillende e-health toepassingen kunnen uitkomst brengen. Maar hoe sluiten deze het beste aan op de behoeften van patiënten, behandelaars en mantelzorgers? Welke toepassingen werken goed voor wie? En op welk moment?

Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home bevordert het zelfmanagement en de kwaliteit van leven van thuiswonende revaliderende ouderen en ondersteunt mantelzorgers door de inzet van e-health. Het lab richt zich op de ontwikkeling van toepassingen die mantelzorgers ondersteunen, vitale functies op afstand kunnen meten en gepersonaliseerde en geïntegreerde fysieke, sociale en psychische zorg bieden.

Het living lab onderzoekt onder andere wat de barrières zijn voor implementatie van e-health toepassingen voor oudere revalidanten en hoe deze barrières weggenomen kunnen worden. Testen vinden plaats in de praktijk en in samenwerking met ouderen, hun mantelzorgers en zorgprofessionals. Een belangrijk element is de kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en samenwerking tussen hogescholen, universiteiten en zorginstellingen. Hiermee heeft Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home een bepalende rol bij het breder toepasbaar maken van e-health voor revalidatiezorg voor ouderen thuis.

Inzicht en onderwijs

In de samenwerking met onderzoekers van academische kennisinstellingen staat de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en wetenschap centraal. We doen praktijkgericht onderzoek in realistische omgevingen, halen kennis uit de praktijk op en delen dit met andere zorgorganisaties en contexten om de opgedane kennis te benutten.

Doordat studenten deelnemen aan de projecten, sluiten we aan bij onderwijs. Deelnemende studenten worden toegerust met actuele en toekomstgerichte praktijkkennis. In onze projecten zijn de vragen, wensen en behoeften van cliënt en hun mantelzorgers en zorgprofessionals leidend. Van daaruit volgen verdere stappen voor onderzoek om tot succesvolle implementatie van technologie te komen.

Vraag- en contextgericht onderzoek op het gebied van e-health in geriatrische revalidatie, kennis, kunde en regionale netwerken komen samen binnen het living lab. Zo werken we gezamenlijk aan de bevordering van e-health toepassingen bij revaliderende ouderen thuis.

Meedoen, meedenken of meer informatie?

Heb je een onderzoeksvraag, een project of een opdracht die binnen onze scope ligt, zou je meer willen weten over ons lab en onze projecten of zou je gewoon eens kennis willen maken? Schroom niet om contact te zoeken met onze labdeveloper dr. Asha Nagesser.

Medical Delta Living Labs

Op initiatief van Medical Delta zijn in 2020 vier nieuwe living labs van start gegaan waarin Zuid-Hollandse hogescholen met elkaar samenwerken. Deze Medical Delta Living Labs pakken gezondheidsvraagstukken op waarin technologie en innovatie oplossingen kunnen bieden. Bijzonder aan de opzet is dat lectoren van verschillende disciplines, hogescholen én zorginstellingen samen in het living lab praktijkvragen oppakken. Ook bedrijven, eindgebruikers en universiteiten participeren hierin. Onderwijs, toegepast onderzoek en innovatie komen er samen.

Wil je meer weten over deze labs?

Medical Delta Living Lab Better In Better Out richt zich specifiek op de fitheid van patiënten met kanker voorafgaand en tijdens een behandeltraject. Bezoek de website.

Medical Delta Living Lab VIT for Life is met name gericht op het met hulp van technologie gezonder laten leven van mensen met een verhoogd risico op leefstijl-gerelateerde gezondheidsklachten. Bezoek website.

Medical Delta Living Lab Integrative Medicine Technology kijkt vooral naar non-farmacologische, complementaire en persoonsgerichte behandelwijzen, zoals het gebruik van natuurlijke producten bij de behandeling van klachten bij chronische aandoeningen, en het aantonen van de werking hiervan. Bezoek de website.

Agenda

Klik hier voor een overzicht van de aankomende evenementen op het gebied van medische innovaties.

Living Lab Leaders

Dr. Robbert Gobbens

Lector Gezondheid & Welzijn van Kwetsbare Ouderen

Hogeschool Inholland


Dr. Laurence Alpay

Associate lector eHealth

Hogeschool Inholland


Dr. Ton Bakker

Lector Functiebehoud bij Ouderen

Hogeschool Rotterdam


Dr. Jorit Meesters

Lector Revalidatie en Technologie

De Haagse Hogeschool


Dr. Marije Holstege

Bijzonder Lector Geriatrische Revalidatie

Omring, Inholland


Dr. Leonoor van Dam van Isselt

Specialist ouderengeneeskunde

LUMC

Lab developer

Dr. Asha Nagesser

Asha.Nagesser@inholland.nl

06 29652701

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.