Samenwerking Pieter van Foreest en Basalt op revalidatie ouderen

maandag 11 juli 2022

Bestuurders Petra de Jongh namens Pieter van Foreest en Willem Wiegersma namens Basalt tekenden deze maand een intentieverklaring voor samenwerking op het gebied van geriatrische revalidatie in een nieuw op te zetten 'revalidatiehub' in Delft.

Zowel Pieter van Foreest als Basalt zijn actieve partners binnen het Medical Delta-netwerk. Zo is Pieter van Foreest een van de partners van het Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home en werkt Basalt samen binnen het Medical Delta Living Lab Rehabilitation Technology.

Wanneer ouderen in de regio Zuid-Holland moeten revalideren na een operatie, trauma of aandoening, dan kunnen zij terecht bij Revalidatie & Herstel van Pieter van Foreest. Hier werken experts op het gebied van geriatrische revalidatiezorg. In een therapeutisch klimaat wordt er met de oudere cliënt gewerkt aan de revalidatie om op verantwoorde wijze weer terug te kunnen keren naar de thuissituatie.

In de toekomst kunnen deze cliënten mogelijk ook terecht in een nieuwe kliniek die onderdeel uitmaakt van een ‘revalidatiehub’. Basalt, expertisecentrum voor revalidatie van kind tot volwassene, hoopt in 2027 deze revalidatiehub in Delft te realiseren. De hub zal bestaan uit een kliniek met 60 tot 80 bedden. Een deel daarvan kan gebruikt worden door Pieter van Foreest. De nieuw te bouwen hub in de Juniusbuurt zal, naast een kliniek, beschikken over diverse poli’s, behandelruimtes, een zwembad, een kinderdagverblijf, een restaurant, een orthopedisch schoenmaker en parkeergelegenheid. In het centrum komt ook ruimte voor zorgverleners die eerstelijnszorg bieden.

Samenwerking verkennen

Pieter van Foreest en Basalt gaan verkennen hoe de samenwerking binnen de hub er precies uit zou kunnen zien. Mogelijk kunnen cliënten van Pieter van Foreest tijdens hun revalidatie in de hub gebruik maken van de faciliteiten en de korte lijnen met Basalt. Ook  kunnen beide organisaties vanuit hun eigen expertise elkaar versterken, wat het herstel van de cliënten bevordert. Met het aanbieden van geriatrische zorg in de revalidatiehub van Basalt, kan invulling worden gegeven aan ‘de juiste zorg op de juiste plaats’. De verkenning zal in 2023 verder vorm krijgen.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.