Project GROET: Geriatrische Revalidatie bij Omring met E-health Thuis

woensdag 31 mei 2023

Het project GROET (Geriatrische Revalidatie bij Omring met E-health Thuis) is afgerond. De eerste resultaten geven een goed beeld van de bestaande en bewezen e-health applicaties uit medisch specialistische revalidatie bij de doelgroep die in aanmerking komt voor geriatrische revalidatiezorg (GRZ).

Binnen GROET werd een kwalitatief explorerend onderzoek uitgevoerd in twee delen.

Het eerste deel betrof een verkenning van de wensen en behoeften van e-health toepassingen in de geriatrische revalidatie vanuit de perspectieven van revalidanten, zorgprofessionals en zorgorganisaties. Hieruit bleek dat er draagvlak is voor de inzet van zorgtechnologie en specifiek de applicaties Physitrack en Minddistrict.

Het tweede deel verkende de randvoorwaarden voor het implementatie-proces van Physitrack en Minddistrict in de (ambulante) geriatrische revalidatie van mensen die herstellen van een herseninfarct of hersenbloeding (CVA-revalidanten). Onderzocht werd wat het toekomstperspectief is in het licht van de meerjarenvisie ‘digitalisering’ van Omring.

Binnen het GROET-project werd gewerkt met focusgroepen. In co-creatie met verschillende zorgprofessionals (fysiotherapeuten en een psycholoog), informatiemanagers en een data-architect werden persona's, een patient journey en scenario's opgesteld om de functionele eisen voor de Physitrack en Minddistrict applicaties te formuleren en een schets te maken van de inrichting in het ‘blended’ zorgpad.

Verhogen van bewegingsfrequentie

Physitrack bleek met name in een poliklinische setting de potentie te hebben om de bewegingsfrequentie te verhogen en eraan vast te houden. Het helpt om te motiveren en mee te kijken als iemand zelf thuis traint. Minddistrict is veelbelovend in de klinische fase bij cliënten met verwerkingsproblemen en zou preventief ingezet kunnen worden. Met name in de latere fase van de revalidatie komen deze problemen sterk naar voren.

Conclusie: toegevoegde waarde bij beide applicaties

Beide applicaties hebben toegevoegde waarde voor geriatrische revalidatiezorg. Bij Physitrack is het duidelijker wat de mogelijkheden zijn en hoe dit te integreren in een CVA blended care zorgpad. Bij Minddistrict is er verder verkenning naar de mogelijkheden nodig.  

Het abstract is geaccepteerd door de Supporting Health by Technology Conference. Op 1-2 juni 2023 vindt er een conferentie plaats in Enschede.

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.