E-health in geriatrische revalidatiezorg

dinsdag 30 mei 2023

Om kwetsbare ouderen zo goed mogelijk te laten revalideren, is de ontwikkeling van blended geriatrische revalidatiezorg (GRZ) een noodzaak én een kans op meer kwaliteit van leven en verhogen van eigen regie. Daarbij is het belangrijk om vroeg in kaart te brengen wat en wie er nodig is om zo goed, snel en vellig mogelijk naar huis terug te keren, ondersteund door technologie. Want eenmaal thuis begint het echte revalideren pas.

Om dit proces zo goed mogelijk samen met geriatrische revalidanten en mantelzorgers te ontwikkelen, doet Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home onderzoek naar de randvoorwaarden, belemmerende factoren en bevorderende factoren van bestaande en bewezen apps uit de medisch specialistische revalidatie. Met name de gebruikersvoordelen van de revalidanten en hun mantelzorgers en zorgprofessionals zijn doorslaggevend. Dit geldt ook voor de effectiviteit en toepasbaarheid; hiervoor onderzoekt het living lab de implementatie van bestaande hulpmiddelen bij een andere doelgroep in een andere setting.

Bij Omring in Alkmaar is het Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home project GROET (Geriatrische Revalidatie bij Omring met EHealth Thuis) uitgevoerd en is het project SEARCH nog lopend. Dit is gepresenteerd op de Medical Delta Conference van 15 november 2022 in Leiden.

Abstract GROET (Medical Delta Living Lab Geriatric Rehabilitation@Home project) 

In het project GROET (Geriatrische Revalidatie Omring ondersteunen met E-health Toepassingen) is onderzoek gedaan naar de inzet van e-health ter ondersteuning van geriatrische revalidatie (GR) van CVA-patiënten binnen Omring.

Er is eerst een verkenning gedaan naar de door Basalt ontwikkelde toepassing ikoefenzelf.nl (IOZ-platform) voor CVA-revalidanten in de medisch specialistische revalidatie en inzet van e-health in bredere zin. In een tweede fase is de toepasbaarheid van de revalidatie-apps Physitrack en Minddstrict van het IOZ-platform onderzocht met als doel deze in te bedden in de blended GR-zorgpaden. Deze studie is uitgevoerd door kwalitatieve onderzoeksmethoden (focusgroepen, interviews) en een user-center designbenadering (scenario’s, persona’s en opstellen van functionele eisen). Uit het onderzoek blijkt dat beide apps kansen bieden:  Physitrack voor het verhogen van de therapie-intensiteit (ondersteuning van zelfstandig oefenen) van de revalidant, de monitoring op afstand en het ondersteuning van interdisciplinair samenwerking; Minddistrict voor het eerder signaleren en behandelen van verwerkingsproblematiek na acute event, voor preventie van cognitieve problemen en voor multidisciplinaire afstemming.

Contactpersonen:

Laurence Alpay (laurence.alpay@inholland.nl), Marije Holstege (marije.holstege@omring.nl), Jorit Meesters, Marissa Zijm, Aurelie Oosterlynck, Ybranda Koster (ybranda.koster@inholland.nl)

Abstract SEARCH (Omring project)

SE(AR)CH: Scan your Environment with AR to Create less Hamper/Hinder in moving

Visuospatial neglect (VSN) is common after stroke and can hamper everyday life. The most commonly used rehabilitation methods is Visual Scanning Training (VST) which requires a lot of repetition that could make the treatment intensive and less appealing for the patient. One solution to motivational issues might be Augmented Reality (AR) which offers new opportunities for increasing natural interactions with the environment during treatment of VSN. We developed an Augmented Reality (AR) Serious game named virtual museum in order to fit more with the wishes and needs of the target group and offer VST in a fun way (using the Microsoft HOLOLENS). Further development is needed to make the game more tailor-made. Aim of this study was to gather the patients experience of the virtual museum AR game to further improve tailoring.

Contactpersonen:

Judy Bakker (judy.bakker@omring.nl), Marije Holstege (marije.holstege@omring.nl), Leonoor van Dam van Isselt, Tanja Nijboer

Cookie melding

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op de computer worden geplaatst wanneer websites worden bezocht. Ze worden veel gebruikt om websites efficiënt te laten werken en om informatie te verstrekken aan de eigenaren van de website. Hieronder kan aangegeven worden of u de cookies accepteert.